Reinnoire certificate digital digisign online dating music stores nz online dating

Situatiile financiare se pot depune si online, semnate electronic pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare.

In Romania sunt trei furnizori acreditati: cert SIGN, Digisign, Trans Sped.

Situatiile financiare in format electronic constau intr-un document PDF cu fisier xml atasat, care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40.

Documentului i se pot atasa intr-o arhiva in format (ce trebuie sa se incadreze in 10 MB) urmatoarele anexe scanate: – note explicative la situatiile financiare anuale, – situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar; – raportul administratorilor; – raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori; – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; – declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.

Documentul PDF se semneaza electronic, folosind un certificat digital calificat, numai dupa completarea sa in totalitate si dupa incarcarea arhivei.

Comments