Poprawiacz pisowni online dating

Kopiuj do schowka Kopiowanie poprawionego tekstu do schowka jednym przyciskiem. Tekst jest sprawdzany pod kątem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, typograficznych, braku polskich znaków diakrytycznych, literówek itd. Jeśli masz jakiekolwiek sugestie, pomysły, uwagi – autor będzie wdzięczny za przesłanie ich za pomocą formularza kontaktowego.

Tekst zostanie jedynie zaznaczony, skopiuj go manualnie np. i Korektor to internetowe narzędzie umożliwiające automatyczną korektę tekstu w języku polskim.

Narzędzie nie gwarantuje usunięcia wszystkich nieprawidłowości tekstu, lecz jego poprawę w zakresie eliminacji najczęstszych, ewidentnych błędów językowych, niekiedy zależnych także od kontekstu zdania (np. Dzięki prostemu API programiści mają możliwość łatwego zaimplementowania funkcji automatycznej korekty tekstu w swoich aplikacjach.

poprawiacz pisowni online dating-80poprawiacz pisowni online dating-63

brak zakończenia przecinkiem zdania zaczynającego się od „który”), a także ogromnie wiele literówek.

Program jest cały czas poprawiany i rozwija się dynamicznie. Poza tym w tekstach obcojęzycznych Language Tool wykrywa fałszywych przyjaciół tłumacza.

Language Tool to tak zwane rozszerzenie wolnodostępnego pakietu biurowego Libre Office i Open

Aby używać korektora Language Tool w pakiecie, wykonaj następujące czynności: Po włączeniu funkcji automatycznego sprawdzania pisowni problemy znalezione przez korektor Language Tool zostaną oznaczone niebieskim podkreśleniem.

Ustawienia korektora Language Tool można zmienić w menu Dodatki → Language Tool → Konfiguracja.

Comments